Läsvärt om:
* Kina

* Vietnam, Laos & Kambodja (Indokina)

KINA

 Börje Ljunggren:
Kina - vår tids drama (2008)
 Hans Hägerdal:
Kinas historia (2008)
 Jonas Björksten:
I Mittens Rike (lättläst översikt, både historia och idag).
 Chow Ching Li:
Tårarnas bärstål (underbar skildring av familje-livet i gamla Kina)
 Edgar Snow:
Röd Stjärna över Kina (klassisk skildring av bakgrunden till Revolutionen 1949)
 Jan Myrdal:
Rapport från kinesisk by (om livet på landsbygden på 60-talet), Sidenvägen m.fl. böcker om Kina.
 Ola Wong:
När tusen eldar slickar himlen (trevligt om vardagen i Kina)
 Linda Jakobsson:
Miljoner sanningar (om vardagen på 90-talet).
 Cecilia Lindqvist:
Tecknens rike (om du vill veta mycket om kinesiska tecken. Har även skrivit en bok om instrumentet Qi.
 Yang Erche Namu:
Döttrarnas rike (mycket intressant bok om ett "kvinno-öde" i Södra Kina.
 Pearl Buck:
Kejserlig kvinna (romantisk, spännande skildring av Xi Qi).
Anchee Min:
Kejsarinnan Orkidé (ny bok om änkekejsarinnan Xi Q)i.
 Pu Yi:
Jag var kejsare av Kina (den siste kejsarens memoarer, spännande!
 Minqi Li:
The rise of China (intressant om den ekonomiska utvecklingen).
 Dongpin Han:
The Unknown Cultural Revolution (en annan bild av Kulturrevolutionen).
 Axel Odelberg:
Sven Hedin - Äventyr på ritkigt.
 Jack Weatherford:
Djingis Khan och modernitetens uppkomst.
 Mo Yan:
Vitlöksballadern, Det röda fältet, Ximen och hans sju liv
 Yu Hua:
Att leva
 Alf Henriksson, Hwang Tsu-You
 Kinesisk historia (lättläst och bra)
 Thomas Laird:
 Historien om Tibet, samtal med Dalai Lama
 S&R Gelder:
 Nya vindar över Tibet

Personliga kommentarer till lästips om Kina

Hägerdals bok är en bra översikt av i Kinas historia, men beskrivningen av Mao-epoken färgas mycket av både den västerländska antikommunismen och av dagens makthavare i Kina. Under senare år har det kommit flera böcker som ger en annan bild av dessa uppbyggnads-år (1949-1976). Tyvärr är de alla på engelska som Han och Li i min lista, men jag rekommenderar dem varmt. När jag första gången besökte Kina, i april 1975, pågick fortfarande Kulturrevolutionen, men det hade lugnat ner sig betydligt, både vad jag själv kunde se och vad svenskar boende i Peking berättade. 1974 hade man, under ledning av Mao och Zhou Enlai, beslutat om de "fyra moderniseringarna" som syftade till en utveckling av jordbruk, industri, teknik och försvar och därmed en stark ekonomisk tillväxt. Men detta nämns inte idag eller så framställs Mao som emot detta, t.ex i Hägerdals bok, sid 333.

Läs även Edgar Snows spännande bok. Där beskrivs hur Mao och hans närmaste gömmer sig i grottor i centrala Kina. Omvärlden, de japanska militärerna och Kinas dåvarande ledare, Chiang Kai-shet har dödförklarat dem flera gånger, men de är säkra på att segra. Mao och hans närmaste berättar om hur de ska bygga upp Kina, det uppbygget som senare lade grunden till den stormakt vi ser idag.

Jan Myrdals böcker ger en bild av vardagen i Maos Kina. Ola Wongs böcker ger en bild av vardagen i dagens Kina. Kvinnans situation i det gamla Kina skildras på ett gripande sätt i Tårarnas bärstol. Döttrarnas rike ger lite en bild av dagens Kina, men också av livet för ett av minoritetsfolken. Både Tårarnas bärstol och Döttrarnas rike är mycket läsvärda och medryckande.

Dagens marknadsekonomiska Kina skildras också i Nobelpristagaren Mo Yans böcker. Hittills har jag bara läst Vitlöksballaderna, men den kan jag verkligen rekommendera. Det är en mycket medryckande roman, med skarp kritik av dagens korruption och maktmissbruk. Yu Hua skriver också kritiskt om dagens Kina i romanen "Att leva".

I Västvärlden framställs oftast Mao-tiden som totalt mörker och dagens Kina som mycket bättre. Förvisso har många fått det bättre, men klyftorna har också ökat enormt och trygghetssystemet som byggdes upp under Mao-tiden (som beräknats rädda minst 100 miljoner liv) revs ner med reformerna 1978. Dagens ledare i Kina har allt intresse av att svartmåla Mao för att skydda sin privilegier och maktpositioner. Denna svärtade bild av Mao har accepterats av de flesta västerländska Kinakännare. Man bör tanka på att Kulturrevolutionen är den enda tid då man i Kina, på Maos uppmaning, kritiserade partiet och dess pamp-välde.

Axel Odelbergs bok om Sven Hedin ger kanske inte så mycket Kina-kunskap, men är en av de mest intressanta böcker jag läst de senaste 5 åren. Det är äventyr på riktigt, läs den.

Weatherfords bok ger dig nog en ny bild av Djingis Kahn och mongolernas styre i Kina.

Forgotten Armies av C Bayly och T Harper är en bok om Japans erövring av Malaysia och Burma under Andra Världskriget, men som även berör omgivande länder, bl.a. Kina. Det är en fantastiskt intressant skildring, både historiskt, militärt och socialt av de händelser som skakade det brittiska imperiet och som ledde till dess undergång trots segern i kriget! Läs om att Churchill hatade indier, nästan lika mycket som tyskar, om hans ansvar för miljoner indiers död och svält. Britternas nederlag uppmuntrade självständighetsrörelser inte bara i Indien, Burma och Malaysia utan även Vietnam, Laos och Kambodja. Det är en storslagen skildring av händelserna som lade grunden till att östra Asien, dvs Kina, Korea, Sydostasien, ja även Indien idag  är en av världens ekonomiska tyngdpunkter.

Vietnam

 Kaj Falkman:
 Ekot från Vietnam (2014)
 Hans Hägerdal:
Vietnams historia. Ny, enda heltäckande historiken på svenska!
 Erik Osvalds: Förändringens vind, resor i Vietnam. Utmärkt, ganska aktuell översikt.
 Bertil Nelsson:
 Brev från Tonkin. Om legionären Martin Sandell.
 Nguèn Huy Thiép:
 Skogens salt. 10 korta noveller
 Sara Lidman:
 Samtal i Hanoi. 1966, ett tidsdokument
 2004 en novell-samling
 Eldsommar, juliregn. Förlag Tranan
 Bao Ninh:
 Krigets sorger. Nordstedts (1994) -  är kriget från en vietnames synvinkel.
 Graham Green:
 Den stillsamme amerikanen
 Le Ly Hayslip:
 Himmel och jord. En flickas upplevelser av kriget.
 Jules Roy:
 Det gröna infernot. Om slaget vid Dien Bien Phu 1954.
 Marco Smedberg:
 Vietnamkrigen. Militärhistoria.
 Marguerite Duras:
 Älskaren, m.fl böcker om fransmännens liv under kolonialtiden
 Sture Källberg:
 Ho Chi Minh i urval
 Tiziano Terzani:
 Saigon 1975 Three days and three months (på engelska)
 Jonathan Neale:
 A people's history of the Vietnam war
 Truong Nhu Tang:
 A Vietcong memoir
 W Trullinger:
 Village at War
 Nick Turse
 Döda allt som rör sig

 Laos

 
 
 The CIAs secret was in Laos

Martin Stuart-Fox:
 A History of Laos
 John T Halliday:
 Flying through midnight.  CIAs hemliga operationer under 60-70-talen.
 Outhine Bounyavong:
 Mother's beloved Stories from Laos
 V. Posena, R Banomyong:
 Laos, from bufferstate to crossrods
 Colin Cotterill:
 Den motvillige kommunisten, m.fl. böcker (deckare)

 Kambodja

 
 Bergström, Ekerwald, m.fl.:
 Kampuchea mellan två krig
 Jesper Huor:
 Sista resan till Phnom Pehn
 David Chandler:
 A History of Cambodia. Lonly planet förlag
 Michael D Coe:
 Angkor and the Khmer civilization
 M Reeman, C Jacques
 Ancient Angkor
 Somaly Mam:
 De oskyldigas tystnad
 Van Nath:
 Ett kambodjanskt fängelseporträtt
 

Allmänt intressant om Asien

 
 Bo Kramsjö
 Bangladesh i förändringens tid

 Även för Vietnam, Laos och Kambodja, kan man läsa Forgotten armies.

Personliga lästips

Kaj Falkman: Ekot från Vietnam.
Efter att ha läst många böcker om Vietnam, ofta ur en USA-dominerad synvinkel, läser jag denna förunderligt bra bok. Förunderlig för att den så fint väver samman krigets historia med inblickar i taoistisk och konfuciansk filosofi och annat som påverkat Vietnam. Förunderligt bra väver Falkman samman brutala uttalanden av Nixon och Kissinger med vacker poesi, för Vietnam är ett land av poeter! Boken ger även bra inblickar i svenska opinionens framväxt och betydelse även om Falkman tyvärr helt undgår att nämna FNL-gruppernas oerhörda arbetsinsats på basplanet.  Boken är ingen krigshistorik men ger en utmärkt förståelse för varför USA förlorade ett krig dess militärer och politiker aldrig begrep. En av de bästa böckerna på länge - läs den!

Det finns tyvärr inte så mycket på svenska om dessa länder, framför allt inte Laos och Kambodja. Hägerdals bok ger en rimlig bild av Vietnams historia, inte minst vad den franska kolonialtiden innebar för folket, men i skildringen av Vietnam-kriget blir det en bitvis skev bild, där Nord-Vietnam framhävs på bekostnad av den FNL-gerilla som USA aldrig kunde besegra.

Nelssons bok ger oss genom främlingslegionären Sandells brev och Nelssons egna upplevelser inblickar i den grymma kolonialtiden.

Det gröna infernot, skriven av en fransk militär, ger en bra förklaring till varför Frankrike förlorade det berömda slaget vid Dien Bien Phu 1954. Det är en mycket bra bok!

Greens bok är en medryckande lättläst roman om hur USA tar över Frankrikes kolonial-krig, vilket leder till det så kallade Vietnamkriget. Boken har allt: kärlek och spänning i en historisk verklighet.

De amerikanska soldaternas upplevelser under detta krig har vi sett i alltför många Hollywoodfilmer. Läs istället Bao Ninh, som i skönlitterär form skildrar de fasor vietnameserna upplevde under kriget.

Ho Chi Minh-urvalet visar att han inte bara var politiker och president, utan också en utmärkt journalist och bra poet!

För dig som orkar läsa engelska är Terzanis bok ett fantastiskt tidsdokument från våren -sommaren 1975, då kriget tog slut. Det var strax innan, i mars- april 1975, som jag första gången besökte Vietnam och Laos. Vi var 4 personer från den svenska Vietnam-rörelsen som var inbjudna att besöka det som då kallades Nord-Vietnam, där vi bl.a. besökte Hanoi. Bombskadorna syntes tydligt, med det skadade Bach Mai-sjukhuset som värsta exemplet. Luftvärn var fortfarande uppställt och på trottoarerna fanns nedgång till enkla skyddsrum. Vi skulle ha besökt även södra Vietnam, men striderna hindrade det, så vi förstod att stora saker var på gång. Ändå blev vi förvånade när Vietnamkriget tog slut den 30 april 1975!

Vi besökte även Pathet Lao-gerillan i grottor i nordöstra Laos, där man tagit skydd undan USAs enorma bombningar (värre än i Vietnam!) Nu när bombningarna slutat hade man flyttat ut till hus, men som låg nära grott-öppningen för säkerhets skull. Inne i grottorna fanns tryckerier, mekaniska verkstäder och medicin-tillverkning kvar, liksom en stor festsal där vi bjöds på sång och dans samt träffade en del av ledarna. Någon månad senare tog dessa över regeringen i huvudstaden Viang Chan (Vientiane). Stuart-Fox är den bok jag läst om Laos historia.

Om Kambodja finns lite mer på svenska, men det mest är starkt färgat av alla grymheter som begicks på 70-80-talen. I omvärlden talas bara om Pol Pot och de röda khmererna, som sägs ha avrättat 1,7 miljoner människor. Men som Kambodjas premiärminister skrev till FN: "från 1970-75, vilka brott bör tas upp och ge anledning till åtal? Från 1975-79? Från 1979-89? Det begicks olika brott under varje period." 1970  störtades kung Sihanouk i en USA-stödd kupp och den militär-junta som tog makten försökte USA hålla vid makten genom världshistoriens värsta bombningar. Enligt USAs egna beräkningar dödades 600.000-800.000 människor. Tillsammans med inbördeskriget som pågick kanske en miljon dog. Under Röda Khmertiden 1975-79 avrättades kanske flera 100.000 och ytterligare många dog av umbäranden. Sen kommer Vietnams invasion 1979 och den 10-åriga ockupation, som fördömdes av omvärlden, även av Sveriges regering. Sammanlagt kan det säkert bli 1,7 miljoner eller fler! Den oerhörda ensidigheten i beskrivningen av dess 20 mörka år gör det svårt att förstå vad som hände. Det gäller även de rättegångar som till och från hålls mot några av Röda Khmerledarna, men som nu (jan. 2013) är inställda. Dessa rättegångar har inte kommit till genom någon stor opinion inom Kambodja, utan genom krav utifrån. Varför hålls inga rättegångar mot de ansvariga för USAs terrorbombningar, för kuppen 1970, för Vietnams ockupation?

Min lista innehåller böcker med olika synsätt, även om Kambodjas gamla historia under Angkortiden.